Бизнес хөгжлийн үйлчилгээ

ЖДҮ эрхлэгчдэд:

Худалдан авагчид зуучлах, холбох

ЖДҮ эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, хүчин чадал, борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгө оруулалт, санхүүжилт олоход  дараах ...

Дэлгэрэнгүй

Санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх

ЖДҮ эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, хүчин чадал, борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгө оруулалт, санхүүжилт олоход  дараах ...

Дэлгэрэнгүй

Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд дараах чиглэлээр мэргэжлийн зөвлөгөө өгч байна. Үүнд:

  • Санхүүгийн удирдлага,
  • Бизнес төлөвлөгөө, төсөл боловсруулах, төслийн удирдлаг...

    Дэлгэрэнгүй

Ментор үйлчилгээ

Бизнесийн болон/эсвэл мэргэжлийн олон жилийн туршлага бүхий Ментор зөвлөхүүд ЖДҮ-ийн бизнесийг хөгжүүлэх, үйл ажиллагааг нь сайжруулах, ур чадварыг нь дээшлүүлэх, зах зээл дэх байр сууриа бататг...

Дэлгэрэнгүй

Худалдан авагчдад:

Шинэ ханган нийлүүлэгчид зуучлах, бэлтгэх

Худалдан авагч аж ахуйн нэгжүүдийн худалдан авах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээндээ тавьдаг шаардлагыг нь хангаж чадахуйц чадвартай ханган нийлүүлэгчдийг зуучлах, тэднийг хөгжүүлэх, бэлтгэхэд хамтран а...

Дэлгэрэнгүй